Νικ. Παναγιωτόπουλος: Απάντηση για την διαθεσιμότητα αφων C-130

Νικ. Παναγιωτόπουλος: Απάντηση για την διαθεσιμότητα αφων C-130


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Ο στόλος των μεταγωγικών γηράσκει - Έσπασε ο ρηναίος τροχός σε C-130», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, η υποστήριξη των μεταφορικών αεροσκαφών (Α/Φ) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) υλοποιείται μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης: 

 Βασική Συμφωνία (ΒΑΣ) ΕΛ.ΔΗ. - ΕΑΒ ΑΕ: Αφορά στην Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) των μέσων της ΠΑ από την ΕΑΒ ΑΕ, πλην των Α/Φ C-27J. 

 FMS Case GR-D-KIW: Διακρατική Συμφωνία μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για την προμήθεια υλικών κοινής διαμόρφωσης των μέσων της ΠΑ, με αυτά της Αμερικανικής Αεροπορίας (USAF). 

 FMS Case GR-D-GAR: Διακρατική Συμφωνία μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους αεροκινητήρες των Α/Φ C-130 της ΠΑ, μέσω του προγράμματος International Engine Management Program (ΙΕΜΡ), τριετούς διάρκειας (2020-2023). 

Για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας, έχουν εκδηλωθεί ενέργειες για την ενεργοποίηση των παρακάτω Υποπρογραμμάτων: 

 Διακρατική Συμφωνία με τις ΗΠΑ (FMS Case) για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (Follow Οη Support - FOS) των Α/Φ C-130. 

 Διακρατική Συμφωνία με τις ΗΠΑ (FMS Case) για τη Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Technical Coordination Program (TCP) για την παροχή τεχνικών πληροφοριών και υπηρεσιών για τη συντήρηση του Α/Φ C-130. 

 Προμήθεια και Επισκευή Υλικών AVIONICS AUP C-130 μέσω διεθνούς διαγωνισμού από την ΓΔΑΕΕ. 

 Εν Συνεχεία Υποστήριξη - Follow On Support (FOS) Οπλικού Συστήματος (ΟΣ) C-27J, με σκοπό την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την υποστήριξη των εν λόγω Α/Φ. 

 Εκτέλεση Εργοστασιακής Συντήρησης τεσσάρων (4) αεροκινητήρων των Α/Φ C-27 μέσω του φορέα NSPA. 

 Προμήθεια και επισκευή κρίσιμων υλικών C-27J, μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ