ΥΠΕΘΑ: Πρόοδος υλοποίησης δομικής Αναβάθμισης Αεροσκαφών C-130 της ΠΑ


Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7731/26-06-2020) με θέμα: «Δομική Αναβάθμιση των Μεταφορικών Αεροσκαφών C-130 της ΠΑ»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Βασίλη Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Δομική Αναβάθμιση των Μεταφορικών Αεροσκαφών C-130 της ΠΑ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τον ήδη ενταγμένο φόρτο στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία AΕ (ΕΑΒ ΑΕ), εντός του 2020, έχει αποδοθεί ένα αεροσκάφος (Α/Φ), προγραμματίζεται δε, η απόδοση και ενός δεύτερου, μέχρι τα τέλη του έτους.

Η σταδιακή διευθέτηση προβλημάτων διαθεσιμότητας πόρων των τελευταίων ετών, όπως η αποκατάσταση ταμειακής ρευστότητας και η ενίσχυση παραγωγικών συνεργείων με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στην ΕΑΒ ΑΕ, αναμένεται να συντελέσει καθοριστικά στην σύντμηση των χρόνων απόδοσης των Α/Φ που εντάσσονται στην εταιρεία ΕΑΒ ΑΕ, για εκτέλεση Εργοστασιακής
Συντήρησης, καθώς και στη μείωση της συνεπακόλουθης συσσώρευσης παραμένοντος φόρτου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, θα αξιοποιηθεί και το, από 24.02.2017, Μνημόνιο Συνεργασίας (MOC - Memorandum of Cooperation) μεταξύ της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και της ΕΑΒ ΑΕ.

Παράλληλα, έχουν αναληφθεί, εκ μέρους της ΠΑ, οι ακόλουθες δράσεις για την υποστήριξη και αύξηση της διαθεσιμότητας των Α/Φ:

-Υπογραφή διακρατικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ (FMS Case GR-D-GAR), για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους αεροκινητήρες των Α/Φ C-130 της ΠΑ, μέσω του προγράμματος International Engine Management Program (ΙΕΜΡ), τριετούς διάρκειας (2020-2023).

- Κατάρτιση Υποπρογράμματος για την εν συνεχεία υποστήριξη των Α/Φ C-130 της ΠΑ, μέσω διακρατικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ (FMS Case).

- Ενεργοποίηση Υποπρογράμματος για την προμήθεια υλικών κοινής διαμόρφωσης με την ΠΑ των ΗΠΑ (FMS Case τύπου "Κ"), για το σύνολο των οπλικών συστημάτων της ΠΑ.

Τέλος, τα κρίσιμα δομικά στοιχεία του Α/Φ παρακολουθούνται από την ΠΑ μέσω σχετικού προγράμματος (Operational Usage Evaluation - OUE), και από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχει προκύψει απαίτηση υλοποίησης εργασιών δομικής αναβάθμισης στο στόλο των Α/Φ της ΠΑ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ