Ένοπλες Δυνάμεις: Άλλαξαν τα κριτήρια στις προκηρύξεις για την επανακατάταξη OBA


Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Άμυνας, άλλαξα τα κριτήρια στις προκηρύξεις για την επανακατάταξη οπλιτών θητείας ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανακατάταξη ή ανακατάταξή τους ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης στις μονάδες όπου υπηρετούν, ενώ διανύουν το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και όχι το τελευταίο τρίμηνο (όπως προέβλεπε προηγούμενη απόφαση της 30/11/2019), παρέχει σε ενδιαφερόμενους οπλίτες θητείας τροποποιητική απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας με ημερομηνία 13 Ιουλίου, που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (11:42:18).

Η σχετική απόφαση που ισχύει από τη δημοσίευσή της στην «Εφημερίδα της Κυβέρνησης» αφορά στις προκηρύξεις των Γενικών Επιτελείων για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών και εφέδρων στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, για βραχεία περίοδο τριών ετών, µε δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία  έτη.