Απάντηση ΥΠΕΘΑ για τα ελικόπτερα Super Puma που βρίσκονται για συντήρηση στην ΕΑΒ


Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 7577/22-06-2020) με θέμα: «Ελικόπτερα “Super Puma” σκουριάζουν στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Κυριάκος Βελόπουλος και Κωνσταντίνος Χήτας με θέμα «Ελικόπτερα “Super Puma” σκουριάζουν στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Από το έτος 2013 έως σήμερα, έχουν ενταχθεί στην ΕΑΒ ΑΕ πέντε (5) ελικόπτερα (Ε/Π) AS-332C1 (Super Puma) για εκτέλεση εργοστασιακής συντήρησης, που περιλαμβάνει 12ετή επιθεώρηση & G-lnspection, εκ των οποίων έχουν αποδοθεί τα δύο (2). 

Την παρούσα χρονική περίοδο, βρίσκονται ενταγμένα στην εταιρεία τρία (3) Ε/Π, με ημερομηνίες ένταξης, 04 Σεπτεμβρίου 2014, 14 Σεπτεμβρίου 2015 και 03 Νοεμβρίου 2016. Οι αποδόσεις των υπόψη Ε/Π παρουσιάζουν διολίσθηση που οφείλεται, αφενός σε ευρήματα, τα οποία έπρεπε να τύχουν περαιτέρω επισκευών, και αφετέρου σε ζητήματα λειτουργίας της ΕΑΒ ΑΕ, αλλά και σε ελλείψεις υλικών.

Με την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργοστασιακής συντήρησης που ανατίθεται από την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) στην ΕΑΒ ΑΕ, στο πλαίσιο της Βασικής Συμφωνίας (ΒΑΣ) Ελληνικού Δημοσίου - ΕΑΒ ΑΕ, διαμορφώνεται και το προϋπολογιστικό κόστος του προγράμματος. Στην εταιρεία χορηγείται προκαταβολή ως το 80% του υπόψη κόστους και η τελική εκκαθάριση γίνεται απολογιστικά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το προϋπολογιστικό κόστος της εργοστασιακής συντήρησης των Ε/Π Super Puma, εκτιμήθηκε μεσοσταθμικά σε 2,55 εκατομμύρια € ανά Ε/Π. Επί αυτού του ποσού έχουν χορηγηθεί προκαταβολές, σύμφωνα με τα ως άνω.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, αναμένεται η παράδοση ενός (1) Ε/Π, το Νοέμβριο τρέχοντος έτους, εφόσον ξεπερασθούν οι υφιστάμενες ελλείψεις κύριων υλικών. Για τα υπόλοιπα δύο (2) Ε/Π δεν δύναται να διατυπωθεί ασφαλής εκτίμηση.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συσσώρευσης φόρτου εργοστασιακής συντήρησης των Ε/Π Super Puma συνολικά, η ΠΑ έχει αναπτύξει δυνατότητα εκτέλεσης στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών, γεγονός που έφερε ήδη αποτελέσματα, με την απόδοση ενός (1) Ε/Π και την εξέλιξη εργασιών σε άλλο ένα (1).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ