«Φλέρτ» για καταδρομικά πλοία-Σκέψεις για προμήθεια 2 μεταχειρισμένων πλοίων από ΗΠΑ


Η κρίση που προκάλεσε η Τουρκία με το «Oruc Reis» και οι νέες απειλές επιταχύνουν τους σχεδιασμούς στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙTH - ch.mazanitis@realnews.gr

Η κρίση με το «Oruc Reis» στην ανατο­λική Μεσόγειο δεν κατέλαβε εξαπί­νης το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές της Realnews, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε προ μηνών παρουσιάσει στον πρωθυπουργό ολο­κληρωμένη μελέτη για την εθνική άμυνα. Σε έναν ογκώδη φάκελο αναφέρονταν λεπτομε­ρώς οι ανάγκες και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, τα λειτουργικά κόστη (περιλαμβανομένων όλων των προϋπολογισμένων και έκτακτων εξόδων), καθώς και οι δαπάνες συντήρησης και αναβάθμισης οπλικών συστη­μάτων, ταυτόχρονα με την πρόσκτηση νέων.

Το ποσό των 30 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία είναι αυτό που απαιτείται προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις να μπορέσουν να καλύψουν τη δεκαετή απραξία της περιόδου της οικονομικής κρίσης.

Χρήματα άμεσα

Σε μία από τις συναντήσεις των τελευταίων ήμερων με τον πρωθυπουργό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας φέρεται να έθεσε το ζήτη­μα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των Ενό­πλων Δυνάμεων.

Αυτό που εκφράστηκε ως επιτακτική ανά­γκη δεν είναι η εισαγωγή νέων όπλων (που σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι κα­λοδεχούμενη), όσο η εξεύρε­ση κονδυλίων για τη συντήρη­ση και αναβάθμιση των υπαρ­χόντων οπλικών συστημάτων.

«Εάν καταφέρουμε να ανεβά­σουμε τη διαθεσιμότητα στο 100% σε όλα τα οπλικά συστήματα που έχουμε και αν μπορέσουμε να δρομολο­γήσουμε και την αναβάθ­μιση κάποιων άλλων, τότε θα είμαστε πραγματικά ακό­μα πιο δυνατοί», φέρεται να υποστήριξε ο υπουργός στους συνομιλητές του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι άμεσες ανάγκες κοστολογούνται περίπου στο 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η συζήτηση για το πρόγραμ­μα ναυπήγησης νέων φρεγατών και κορβετών για το Πολε­μικό Ναυτικό.

Σταδιακή απόσυρση

Οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι έχουν αναθερμάνει τις σκέψεις για την προμήθεια δυο μεταχειρισμένων πλοί­ων από τις ΗΠΑ. Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα πρέπει να ξεκινήσει τη σταδιακή απόσυρση των κατα­δρομικών πλοίων κλάσης Ticonderoga, όπως το «Leyte Gulf», που είχε επισκεφθεί το λιμάνι το Πειραιά πριν από μερικούς μήνες. Σε σύνολο 22 μονάδων το πρόγραμμα αναφέρει κατ' αρχάς την απόσυρση έξι. Η βασική ένσταση σε συζητήσεις στο υπουργείο αφορούσε το κόστος συντήρησης των πλοίων. «Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας εσείς -είναι το ερώτημα- εάν αντέχετε», ήταν η φράση που ειπώθηκε από στέλεχος του πολε­μικού ναυτικού των ΗΠΑ προς στέλεχος του Ελ­ληνικού Πολεμικού Ναυτικού σε ό,τι αφορά το θέμα παραχώρησης των δύο μονάδων. Και τα λόγια του δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού το κόστος συντήρησης αυτών των πλοίων φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ κατ' έτος σχεδόν - όσο κο­στίζει ο μισός Στόλος.

Βέβαια, τα πλοία αυτά είναι game changer για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και τυχόν ένταξή τους στον Στόλο θα φέρει τα πάνω κάτω στην αντιστοιχία δυνάμεων με την Τουρκία. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληρο­φορίες της «R», πλέον έχουν αρχίσει να ωριμά­ζουν οι συνθήκες στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υποβολή και επίσημου αιτήματος παραχώρησης-έναντι συμβολικού ποσού-του­λάχιστον μιας ίσως και δύο τέτοιων μονάδων.

Το καθένα από αυτά απαιτεί περίπου 330 άτομα πλήρωμα, 40 εκ των οποίων είναι αξιωματικοί, δηλαδή περισσότεροι από όσους απο­φοίτησαν φέτος από τη Σχολή Ναυτικών Δοκί­μων. Έχει εκτόπισμα 9.500 τόνους δηλαδή όσο δυόμισι φρεγάτες. Φέρει δύο ελικόπτερα (στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, το «Leyte Gulf» είχε δύο ΜΗ60R, γνωστά και ως Romeo), δύο πυροβόλα των 127 χιλ. και (ίσως το κυριότερο) 122 κελιά πυραύλων. Έχει τη δυνατό­τητα εκτόξευσης των SΜ2, που αποτελούν τον διακαή πόθο του Πολεμικού Ναυτικού. Όμως τα ερωτήματα που απασχολούν την ελληνική πλευρά είναι αν θα δοθούν με τους πυραύλους SΜ2 και αν αυτό θα γίνει έναντι συμβολικού ποσού μαζί με το πλοίο.

Η LCS 3 Independence

Όπως έγινε γνωστό, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό σχεδιάζει την απόσυρση και των τεσσάρων πρώτων φρεγατών τύπου LCS, ο οποί­ες χρησιμοποιήθηκαν ως πλοία δοκιμών των νέων συστημάτων και πάνω σε αυτά διαμορ­φώθηκε τόσο η τελική έκδοση όσο και η διαμόρφωση των MMSC, που απασχολούν έντο­να τη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», το μονα­δικό πλοίο από αυτά που θα μπορούσε να ενδιαφέρει την Ελλάδα είναι η LCS 3 Independence. Όμως είναι η μοναδική περίπτωση που δεν μπο­ρεί να εξασφαλιστεί -ακόμη και δωρεάν- με τη μέθοδο του «as is where is», διότι ως πλοίο δο­κιμών έχει σημαντικό οικονομικό κόστος για την τελική διαμόρφωσή του στις ανάγκες του Πο­λεμικού Ναυτικού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαμόρφωση της LCS 3 σε επίπεδο κλάσης MMSC θα απαιτούσε ποσό της τάξης των 200 ίσως και 250 εκατ. ευρώ, το οποίο όμως δεν θεωρείται απαγορευτικό μέσω διακρατι­κής συμφωνίας μακροχρόνιας αποπληρωμής ή ακόμη ως μέρος της γενικής συμφωνίας ναυ­πήγησης των τεσσάρων MMSC. Κι αυτό γιατί με αυτό το ποσό στην ουσία το Πολεμικό Ναυ­τικό θα παραλάβει σε διάστημα ενάμισι έτους μια σύγχρονη φρεγάτα, με την οποία θα μπο­ρούν να εκπαιδευτούν τα πληρώματα που θα στελεχώσουν τις MMSC, οι οποίες θα αποκτη­θούν τα επόμενα χρόνια.

ΠΗΓΗ: REAL NEWS - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]