Διαδικασίες επιλογής Στελεχών που παρέμειναν στις ΕΔ ως ΕΟΘ (Εκτός Οργανικών Θέσεων)


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και Ευαγγελία Λιακούλη με θέμα «Υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες στην επιλογή των Στελεχών, τα οποία παρέμειναν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ως ΕΟΘ (Εκτός Οργανικών Θέσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4494/2017», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι Αξιωματικοί που τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), υπηρετούν σε κενές θέσεις που προβλέπονται στους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) των Γενικών Επιτελείων και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η υπάρχουσα δύναμη, από το 2017 μέχρι και σήμερα, παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με αυτή που προβλέπεται από τους ΠΟΥ. Συνεπώς, οι Αξιωματικοί που παραμένουν ΕΟΘ καλύπτουν τις υπηρεσιακές ανάγκες, που προκύπτουν από την ύπαρξη των κενών οργανικών θέσεων.

Για την παραμονή ή μη των Αξιωματικών ΕΟΘ, αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου κατά Κλάδο Συμβουλίου, το οποίο, λαμβάνει υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου για κάθε Αξιωματικό, αλλά και συνεκτιμά προσωπικούς λόγους (οικογενειακούς, οικονομικούς, υγείας, κ.λπ.), που τυχόν θα προβάλει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του.

Περαιτέρω, από την ημερομηνία ισχύος της κείμενης νομοθεσίας και εντεύθεν, ο αριθμός των στελεχών που αιτήθηκε την παραμονή του ΕΟΘ, είναι ο κάτωθι:

• ΓΕΕΘΑ: για τα έτη 2018 - 2019, 6 Αξιωματικοί, εκ των οποίων, παρέμειναν στο σύνολο τους.

• ΓΕΣ:για τα έτη 2017 - 2019, 202 Αξιωματικοί, εκ των οποίων, παρέμειναν 120. Για το τρέχον έτος, 14 Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΕΙ, εκ των οποίων, παρέμειναν 7, ενώ για τους λοιπούς Αξιωματικούς, αποφοίτους ΑΣΣΥ και εθελοντές, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων τους.

• ΓΕΝ:για τα έτη 2017 – 2020, 413 Αξιωματικοί, από τους οποίους, παρέμειναν 194.

• ΓΕΑ:για τα έτη 2017 - 2019, 288 Αξιωματικοί, εκ των οποίων, παρέμειναν 196, ενώ για το τρέχον έτος, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όλοι οι παραπάνω Αξιωματικοί τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, σε θέσεις ανάλογες του βαθμού, των προσόντων και της εμπειρίας τους.

Τέλος, το ισχύον νομικό πλαίσιο για την εν θέματι περίπτωση, δεν καθορίζει περαιτέρω κριτήρια επιλογής και διαδικασιών, πλην όμως, όπως προεκτέθηκε, τα αρμόδια Συμβούλια λαμβάνουν εν γένει υπόψη τα προσωπικά στοιχεία και τις οικογενειακές ανάγκες των στελεχών, διασφαλίζοντας αξιοκρατική, αντικειμενική και δίκαιη αντιμετώπιση για όλα τα στελέχη.