«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»


«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΠΗΘ6-60Ζ ΕΔΥΕΘΑ: 126

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α.Σύμφωνα με... σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλωντης προαγωγής τους λογιζομένης από 01-01-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

β.Σύμφωνα με... σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Σωμάτωντης προαγωγής τους λογιζομένης από 01-01-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

γ.Σύμφωνα με... σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Φροντιστές Όπλων και Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 01-01-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

ProagwgesKatwterwn6ΠΗΘ6-60Ζ by enoplos.gr on Scribd