Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Υπαξιωματικών


Α Π Ο Φ Α Σ Η Αποστρατείες Υπαξιωματικών
ΑΔΑ: Ψ9Ζ86-5ΟΗ ΕΔΥΕΘΑ: 124

Άρθρο μόνο

1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40, του 445/74 ν.δ. και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, τους παρακάτω Υπαξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης – αποστρατείας:

α. Με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους Αρχιλοχίες:...

β. Με το βαθμό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους ΕΜΘ Αρχιλοχίες:...

Διαβάστε η σχετική απόφαση:


ΑποστρατειεςΥπξκωνΨ9Ζ86-5ΟΗ by enoplos.gr on Scribd