Το 472 Τάγμα Επιτήρησης Πληροφορικής (Βίντεο)

Το 472 Τάγμα Επιτήρησης Πληροφορικής (Βίντεο)Το 472 Τάγμα Επιτήρηση Πληροφορικής είναι οργανική μονάδα της Διοίκησης Διαβιβάσεων Πληροφορικής με κύρια αποστολή τη συλλογή και μεταφορά πληροφοριών, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με την χρήση μη επανδρωμένων αεροχημάτων.