Αναπροσαρμογή θερινής στολής υπ' αριθμ. 9 (Ασκήσεων-Εκστρατείας) και διακριτικών βαθμού υπαξιωματικών

Αναπροσαρμογή θερινής στολής υπ' αριθμ. 9 (Ασκήσεων-Εκστρατείας) και διακριτικών βαθμού υπαξιωματικών1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.), ζητά την αναπροσαρμογή της θερινής στολής υπ' αριθμ. 9 (Ασκήσεων-Εκστρατείας) και των διακριτικών βαθμού υπαξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ ΣΞ, τα οποία σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον του λειτουργήματος. 

2. Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο προτείνει:

α. Τη χορήγηση αμιγώς καλοκαιρινής στολής, με προσαρμογή στις καλοκαιρινές συνθήκες των αρβυλών, του παντελονιού και χιτωνίου. Έως σήμερα, άρβυλα (υποδήματα), παντελόνι και χιτώνιο, υπό αναδίπλωση των μανικιών κατά τη θερινή περίοδο ως διαφοροποίηση, είναι απολύτως όμοια σε όλες τις εποχές.

β. Την αναπροσαρμογή των διακριτικών των βαθμών των υπαξιωματικών αποφοίτων από τις  Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), ώστε η δύο ταινίες που κλείνουν τα διακριτικά του βαθμού και συμβόλιζαν τα δύο έτη της σχολής να επαυξηθούν ανάλογα, διότι τα έτη φοίτησης ήδη είναι τρία.

3. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος.

4. Ο ΑΔΦ Σερρών, παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30Γ του Ν.1264/1982.

5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες.

6. Στα μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.

7. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση κα-θώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύ-νης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο