ΠΟΕΣ: Αίτημα για χορήγηση ειδικής άδειας λόγω θεομηνίας στα στελέχη των ΕΔ

ΠΟΕΣ: Αίτημα για χορήγηση ειδικής άδειας λόγω θεομηνίας στα στελέχη των ΕΔΑίτημα για χορήγηση, ειδικής άδειας στους στρατιωτικούς, λόγω της θεομηνίας, κατέθεσε προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ).

ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 1360

Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2020
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Ειδική Άδεια Λόγω Θεομηνίας
ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/06.9.2016 Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.
Με το άρθρο 34 της σχετικής χορηγείται στους οπλίτες, Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς (ΔΕΑ), Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς που υπηρετούν στις ΕΔ, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, άδεια σε αυτούς που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία σε περιοχή που επλήγη από θεομηνία (σεισμό, πλημμύρα κλπ.).

Κατά τις παρελθούσες θεομηνίες (ιδέτε πλημμύρες – βροχοπτώσεις, στις περιοχές της Μαγούλας, Μεγάρων, Μάνδρας και της νήσου Σύμης), χορηγήθηκε, κατ΄ εξαίρεση, άδεια απουσίας έως δέκα (10) ημερών, πέραν των προβλεπομένων ,στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετούσε, καταγόταν ή είχε άμεσο έννομο συμφέρον και είχε πληγεί η περιουσία του από την ανωτέρω θεομηνία.

Είμαστε βέβαιοι ότι και στην πρόσφατη και πρωτόγνωρη θεομηνία («ΙΑΝΟΣ») που έπληξε πολλές περιοχές της Χώρας μας, θα υπάρξει αντίστοιχη και άμεση μέριμνά σας για χορήγηση ειδικής αδείας και πέραν των προβλεπομένων, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 34 της σχετικής και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν, κατάγονται ή έχουν άμεσο έννομο συμφέρον και έχει πληγεί η περιουσία τους (οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία) από την ανωτέρω θεομηνία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.