Στοχευμένη ανακοίνωση της ΕΑΑΣ για την καταδίκη του Έλληνα κτηνοτρόφου

Στοχευμένη ανακοίνωση της ΕΑΑΣ για την καταδίκη του Έλληνα κτηνοτρόφουΜε ανακοίνωσή της και η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) σημειώνει:

«Τέτοιου είδους συμβάντα δεν πρέπει να εξετάζονται απλοϊκά, ού­τε ακόμη και από την αδέκαστη και ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Η δικαστι­κή αυτή εξέλιξη στέλνει το μήνυμα στους Έλληνες που ζουν σε παρα­μεθόριες περιοχές ότι έχει ποινικοποιηθεί η υπεράσπιση της πα­τρίδας».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής τους τονίζουν πόσο ευγνώμονες νιώθουν οι ίδιοι απέναντι στους ακρίτες του Έβρου που φυλάνε τα σύνορα της χώρας, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση απέναντι στα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας, που χρησιμοποιεί μάζες ανθρώ­πων ως «όπλο» εναντίον της Ελ­λάδας.

«Σήμερα δοκιμάζεται η ψυχο­λογική και σωματική αντοχή των ακριτών μας, οι οποίοι προσπα­θούν να υπερασπιστούν τον τόπο τους και όλους μας. Πώς θα τους βοηθήσουμε; Πώς θα εξαλείψουμε το αίσθημα αδικίας που διακατέ­χει όλους σε αυτή την περίπτωση; Η ισονομία απαιτεί την εφαρμογή του νόμου έναντι όλων» σημειώνουν, προσθέτοντας πως στέκο­νται με μεγάλο σκεπτικισμό απέ­ναντι στην εξάντληση της αυστη­ρότητας που επέδειξαν οι δικαστές στη συγκεκριμένη υπόθεση.

«Τι βελτιώσεις μπορούν να γί­νουν στη νομοθεσία, ώστε ούτε να προωθείται η αυτοδικία ούτε να ποινικοποιείται η καλοπροαίρετη δράση ευαισθητοποιημένων πο­λιτών έναντι παρανομιών, και μά­λιστα σχετιζομένων με την εθνική ασφάλεια;» διερωτώνται και κατα­λήγουν πως η Πολιτεία και οι ανε­ξάρτητες Αρχές της θα πρέπει να προβληματιστούν από το συμβάν και να πράξουν τα δέοντα, προκειμένου να μη βρίσκονται απέναντι στο κοινό αίσθημα.