Έκτακτη Αποζημίωση στα Στελέχη των ΕΔ - Καταβολή Νυχτερινής ΑπασχόλησηςΑξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.Σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία επικαλούνται σχετική διαταγή, το ΓΕΣ προτίθεται να καταβάλει αποζημίωση, στο προσωπικό του Στρατού Ξηράς που ενεπλάκη στην αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των τελευταίων εβδομάδων και έμεινε εντός στρατοπέδων, πέραν του ωραρίου εργασίας (χωρίς να διανυκτερεύσει) και επιπλέον αποζημίωση, για το προσωπικό που διανυκτέρευσε εντός των στρατοπέδων, ανάλογα με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.

2.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, χαιρετίζει αρχικά την απόφαση του ΓΕΣ η οποία κινείται προς την σωστή κατεύθυνση αναμένοντας παράλληλα παρόμοιες πρωτοβουλίες από τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας (ΓΕΝ-ΓΕΑ), αποδεικνύοντας στην πράξη την βούληση της Στρατιωτικής και Πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, για ισότιμη αντιμετώπιση των Ελλήνων Στρατιωτικών.

3.Επισημαίνουμε ωστόσο ότι η ανωτέρω καταβολή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργώδη προσπάθεια που καταβάλλουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες, εκτελώντας υπηρεσίες επιφυλακής εντός Στρατοπέδων πολύ πέραν του ωραρίου εργασίας καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.Για το σκοπό αυτό καλούμε την Πολιτική και Στρατιωτική μας ηγεσία να εξαντλήσει τις δυνατότητες επιβράβευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όχι ως αποζημίωση των πολύτιμων υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά ως ένδειξη αναγνώρισης των ανεκτίμητων αγαθών «ειρήνης και ασφάλειας» που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

5. Συγκεκριμένα προτείνεται:

    α. Η καταβολή αποζημίωσης (οικονομική και ηθική), στο προσωπικό που ενεπλάκη στην αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των τελευταίων εβδομάδων και απασχολήθηκε πολύ πέραν του ωραρίου αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

    β.  Η καταβολή της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 127 Δ(α) του σχετικού, που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και ισχύει από την 01 Ιανουαρίου 2017, για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελούν νυχτερινή υπηρεσία με την άμεση έκδοση της αντίστοιχης ΚΥΑ.

6.Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σας βεβαιώνουμε ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά στις υποχρεώσεις μας, θα συνεχίζουμε να λειτουργούμε με αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης εκτελώντας στο ακέραιο τα καθήκοντά μας.

7.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο