ΠΟΕΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΑΒΙΑ

ΠΟΕΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΑΒΙΑΑξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με τα σχετικά έγγραφά μας είχαμε εκφράσει την αντίρρησή μας στη διάθεση στρατιωτικών (αξκών – υπξκών υγειονομικού) για τη στελέχωση σημείων εισόδου της Χώρας, προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, δειγματοληπτικού ελέγχου για COVID-19 σε επισκέπτες, ζητώντας να εφαρμοστεί υπάρχουσα υπουργική απόφαση και να διεκδικηθούν τα κανονιστικώς προβλεπόμενα δεδουλευμένα από τη διάθεση του ως άνω προσωπικού.

Όπως μας καταγγέλθηκε, στο συνοριακό σταθμό Κακαβιάς, εκτός των ιατρών και νοσηλευτών, πλέον χρέη λήπτη δείγματος εκτελούν οδηγοί και διοικητικό προσωπικό που μεταφέρεται από το 424 ΓΣΝΕ, καθ΄ υπέρβαση τυχόν καθοριζομένων, αλλά και της ίδιας της ιατρικής αυτής πράξης (λήψη δείγματος) που απαιτεί εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό.

Παρακαλούμε όπως διερευνήσετε την ανωτέρω καταγγελία και εάν πράγματι συμβαίνει, αφ΄ ενός παρέμβετε ώστε να σταματήσει και αφ΄ ετέρου αναζητήσετε τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και επίλυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Οι κ.κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας και οι Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη Υγείας, προς τους οποίους κοινοποιείται, ωσαύτως, το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τις κατά κρίση τους δικές τους ενέργειες.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία


Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800


Ο Γεν. Γραμματέας

Κατσανεβάκης Ιωάννης
Επισμηναγός (ΥΑΔ)
6983503514