Παναγιωτόπουλος για την στέγαση των Στρατιωτικών

Παναγιωτόπουλος για την στέγαση των ΣτρατιωτικώνΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Προβλήματα στέγασης του στρατιωτικού προσωπικού», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το Στρατό Ξηράς (ΣΞ), τον οποίο αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταθέσεων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), για όσα στελέχη κατά το παρελθόν διέμεναν σε μισθωμένα από ιδιώτες οικήματα, υφίσταται η δυνατότητα διαμονής σε ξενώνες του ΣΞ, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και καταβολής χαμηλού αντιτίμου. Επιπλέον, για τα στελέχη που διέμεναν σε ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ, υφίσταται κατά τα προβλεπόμενα η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, μετά την υποβολή ανάλογης αναφοράς.

Όσον αφορά στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία, δεν παρουσιάστηκαν περιπτώσεις στελεχών που να αντιμετώπισαν ανάλογο πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή υλοποίησης των μεταθέσεων αποτελεί μέτρο, το οποίο έχει προσωρινό χαρακτήρα και εφαρμόζεται στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που ανάγονται στην εκπλήρωση του έργου και της αποστολής των ΕΔ.