Στρατός Ξηράς: Οι νέοι Ταγματάρχες-Λοχαγοί-Υπολοχαγοί - Όλα τα ονόματα«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΒ7Σ6-Σ4Θ ΕΔΥΕΘΑ: 137

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 22-06-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


ProagwgesKatwterwn_ΨΒ7Σ6-Σ4Θ by enoplos.gr