Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

 

Σας κοινοποιούμε τις:

α.«Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: 6ΨΓΡ6-ΖΧΤ ΕΔΥΕΘΑ: 168):


Anvteroi_6ΨΓΡ6-ΖΧΤ by enoplos.gr


β.«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: ΨΨΙΜ6-ΖΣ0 ΕΔΥΕΘΑ: 169):


Katwteroi_ΨΨΙΜ6-ΖΣ0 by enoplos.gr