Στρατός Ξηράς: Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Ανθστων και Υπξκων ΑΣΣΥ-Εθελοντών-ΕΜΘ 2021-22 (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Ανθστων και Υπξκων ΑΣΣΥ-Εθελοντών-ΕΜΘ 2021-22 (2 ΕΔΥΕΘΑ)1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022, πρόκειται να κριθούν οι Ανθυπασπιστές που αναγράφονται στα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε».

 2. Οι Δνσεις των Όπλων και Σωμάτων του ΓΕΣ, με βάση τους τηρούμενους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους:

α. Να ελέγξουν ενδελεχώς την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων του προς κρίση προσωπικού αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να κριθεί το σύνολο αυτού, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ειδικών
περιπτώσεων. Στοιχεία στελεχών που δεν συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα «Α» έως «Ε» της παρούσης και απαιτείται να κριθούν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις, να υποβληθούν με τις καταστάσεις της παρ. 2(β) του παρόντος. 
Ανθστες_ΨΩ896-1ΙΒ by enoplos.gr


β.«Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ, Εθελοντών και ΕΜΘ Έτους 2021-2022» (ΑΔΑ: Ω9Ο26-ΠΗΛ ΕΔΥΕΘΑ: 154):


Υπξκοι_Ω9Ο26-ΠΗΛ by enoplos.gr