Επιτέλους αύξηση δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα το 2021

Επιτέλους αύξηση δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα το 2021Είναι πλέον επίσημο αύξηση δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα στα €2,5 δισ. το 2021, έναντι €530 εκατ. φέτος, σύμφωνα με το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 που κατατέθηκε στη Βουλή από την Κυβέρνηση.

Επιτέλους επένδυση στην Εθνική Άμυνα μετά από μια 10ετία υποχρηματοδότησης.

Πίνακας 2.6 Εθνική Άμυνα (σε εκατ. ευρώ)

Εξοπλιστικά προγράμματα                                            2020                                     2021

Πληρωμές                                                                       515*                                    2.519

Φυσικές παραλαβές                                                        460                                      1.472

Δεν συμπεριλαμβάνεται πιθανή χορήγηση προκαταβολών για εξοπλιστικά προγράμματα, για τα οποία προβλέφθηκαν πιστώσεις στον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό.