Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Υπολοχαγοί Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Υπολοχαγοί Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ:ΨΥ486-ΣΦΤ ΕΔΥΕΘΑ: 160

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α.Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 20-09-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

β.Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Υπολοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 20-09-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Υπλγοι_ΨΥ486-ΣΦΤ by enoplos.gr