Π.Ο.Ε.Σ. - Διπλασιασμός των ΗΕΕ για τον Στρατό Ξηράς

Π.Ο.Ε.Σ. - Διπλασιασμός των ΗΕΕ για τον Στρατό ΞηράςΈγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ. για τον Διπλασιασμό των ΗΕΕ που θα λάβουν τα Στελέχη του Στρατού Ξηράς λόγω αυξημένης επιφυλακής.

Αξιότιμε κε Υπουργέ. Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με τα σχετικά έγγραφά μας, σας μεταφέρθηκε η δυσαρέσκεια των στελεχών του Στρατού Ξηράς αναφορικά με την κατανομή των ημερών εκτός έδρας που προτίθεται να χορηγήσει το ΓΕΣ, ως εφάπαξ αποζημίωση για την κάλυψη αναγκών λόγω των αυξημένων και παρατεταμένων μέτρων επιφυλακής και επιτήρησης για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών, σε σύγκριση με τα λοιπά δύο (2) Γενικά Επιτελεία.

Καθημερινώς η δυσαρέσκεια των στελεχών του ΣΞ αυξάνεται και δημιουργείται εντόνως το αίσθημα της αδικίας και της απογοήτευσης.

Προκειμένου να αποσβεστεί περαιτέρω αύξηση της δυσαρέσκειας και να επέλθει ψυχική ηρεμία στα στελέχη που καλούνται καθημερινώς να υπερβάλουν εαυτό και να συνδράμουν σε κάθε είδους εργασία πέραν της αποστολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα για διπλασιασμό των ημερών εκτός έδρας (ΗΕΕ) που προτίθεστε να χορηγήσετε.

Έχοντες την πεποίθηση ότι θα αποδεχτείτε το αίτημά μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.