Απλήρωτους έχουν αφήσει τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Απλήρωτους έχουν αφήσει τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)Προβλήματα με τη μισθοδοσία των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

ΘΕΜΑ : Μισθοδοσία Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

ΣΧΕΤ : α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11/03.1.2019 έγγραφό μας

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17/26.10.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως το (β) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ.), με το οποίο γνωρίζεται ότι δεν καταβάλλεται ακόμη ο αναλογούν μισθός στους νέους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), αν και έχει παρέλθει σημαντικός χρόνος από την κατάταξή τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην καθημερινότητά τους, αναφορικά με τε τρέχοντα έξοδά τους, στα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

2. Επίσης, με το ως άνω έγγραφο, η Ένωση, μεταφέρει την πικρία των υπηρετούντων στη Λήμνο ΟΒΑ, γιατί δεν λαμβάνουν όπως όλα τα στελέχη και οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι εν γένει το επίδομα παραμεθόριων περιοχών.

3. Κατόπιν τούτων και επανερχόμενοι στο (α) σχετικό έγγραφό μας, με το οποίο μεταφέραμε την αβλεψία του ν.4472/2017 σχετικά με τη μη καταβολή και στους ΟΒΑ του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών, όπως στα λοιπά στελέχη, παρακαλούμε όπως ενσκύψετε στα προβλήματα και δώσετε άμεσα την πρέπουσα λύση.

4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

5. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και επίλυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία