Απολύτως Ξεκάθαρος ο ΥΠΕΘΑ Νικ. Παναγιωτόπουλος για τη Νυχτερινή Αποζημίωση

Απολύτως Ξεκάθαρος ο ΥΠΕΘΑ Νικ. Παναγιωτόπουλος για τη Νυχτερινή ΑποζημίωσηΑπόλυτα ξεκάθαρος ήταν στην ομιλία του στη Βουλή ο ΥΕΘΑ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος για Διοικητικά & Οικονομικά Θέματα Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Σχετικώς με τα οικονομικά ζητήματα και το θέμα αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης: Το μισθολογικό για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ειδικό. Ως κριτήριο αμοιβής αποδέχεται την ανάγκη ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης στελεχών, επομένως προς τούτο, χορηγεί επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας σε ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαιτέρας φύσεως των καθηκόντων και της απασχολήσεώς τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού. 

Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πολύ ειδικές, το προηγούμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό χορηγείται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στη νήσο Λέσβο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ λόγω ιδιομορφίας της περιοχής, της υψίστης επιχειρησιακής ετοιμότητος στην οποία πρέπει να βρίσκονται, και των επιπρόσθετων καθηκόντων που προκύπτουν για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Έχει εκδοθεί σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου νυκτερινής απασχολήσεως κι είναι προφανές ότι ως σήμερα η άρνηση του καθ’ ύλη αρμοδίου Υπουργείου Οικονομικών για την υπογραφή αυτής της ΚΥΑ έχει να κάνει με τις δημοσιονομικές συνθήκες και δυσκολίες, καθώς και την υποχρέωση διαφύλαξης του εκάστου εκτελούμενου προϋπολογισμού. 

Στο πλαίσιο όμως της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου είναι η άμεση προώθηση νεότερου σχεδίου KΥA για να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Αναπόφευκτα πρέπει να συνεννοηθούμε με το Υπουργείο Οικονομικών.