Προαγωγές και Αποστρατεία Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγές και Αποστρατεία Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)«Ανάκληση Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατεία

Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: Ω8ΚΩ6-Τ5Σ ΕΔΥΕΘΑ: 161

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε

α. Το από 25-05-2020 π.δ. (Γ΄ 939, ΕΔΥΕΘΑ 89/2020) μόνο κατά το μέρος που αφορά την κύρωση πίνακα «ευδοκίμως τερματίσασας την σταδιοδρομία...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Ω8ΚΩ6-Τ5Σ by enoplos.gr