ΥΠΕΘΑ για μισθολόγιο ΕΜΘ υπεύθυνο το Υπ. Οικονομικών

ΥΠΕΘΑ για μισθολόγιο ΕΜΘ υπεύθυνο το Υπ. Οικονομικών

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Αδικαιολόγητη μισθολογική ανισότητα των ΕΜΘ μετά την ψήφιση του ν.4609/2019», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

 Η αρμοδιότητα της μισθολογικής πολιτικής και κατ’ επέκταση της ενδεχόμενης οικονομικής ρύθμισης για τους ΕΜΘ, σχετικά με τη διακριτή πρόβλεψη Μισθολογικού Κλιμακίου στο διοικητικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχα, προς εναρμόνιση με τη βαθμολογική τους εξέλιξη, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική. 

Πέραν όμως των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) έχει ως πάγια βούληση, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και τη τυχόν επίλυση αδικιών, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται αρμοδίως η προώθηση σχεδίου τροπολογίας, για τη μισθολογική αποκατάσταση των ΕΜΘ. Σε κάθε περίπτωση όμως η πολιτική που θα εφαρμοσθεί, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα λέει ότι υπεύθυνο είναι το ΥΠΕΘΑ