ΜΤΣ: Αυτοπρόσωπη παρουσία μόνο με ραντεβού λόγω covid- 19Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι, λόγω της υποχρέωσης λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) και στο πλαίσιο της λήψης περαιτέρω μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημοσίας υγείας, από 29 Οκτ.2020, το ταμείο θα δέχεται την αυτοπρόσωπη υποβολή εγγράφων στην έδρα του ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού, κατά περίπτωση στα παρακάτω τηλέφωνα :

α) Θέματα Καταβολής Μερισμάτων : 211 – 1048243 ή 244

β) Θέματα Απονομής Μερισμάτων : 211 – 1048241 ή 242

γ) Θέματα Μητρώου : 211 – 1048245

δ) Θέματα ΒΟΕΑ : 211- 1048265 ή 278 ή 291 ή 258

ε) Θέματα Βοηθημάτων Θανάτου : 211 – 1048259

στ) Θέματα ΕΚΟΕΜΣ : 211 - 1048209 ή 286

ζ) Θέματα ΕΛΟΑΣ : 211 – 1048303 ή 203

Υπενθυμίζεται ότι η Αποστολή Στοιχείων μπορεί να γίνεται και στη Διεύθυνση : Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 10562 – Αθήνα.

Αθήνα, 23 Οκτ 2020

                        -Ο-
Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
Ταξχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης