Παναγιωτόπουλος για χορήγηση ειδών ιματισμού στα στελέχη ΕΔ



Σε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Άμεση χορήγηση ειδών ιματισμού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς για το συγκεκριμένο ζήτημα έχετε ενημερωθεί με το (β) σχετικό επί της (α) όμοιας Ερώτησης που είχατε καταθέσει.

Στην παρούσα φάση, αναφορικά με το Στρατό Ξηράς, υλοποιήθηκε με τη Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) 2 ετών, η προμήθεια ικανής ποσότητας στολών ασκήσεων, η οποία πέραν των ανελαστικών αναγκών ένδυσης των νεοσυλλέκτων οπλιτών, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες περιοδικής χορήγησης του συνόλου των στελεχών.

Μάλιστα, από την 14η Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, το ΓΕΣ ενημέρωσε το σύνολο των στελεχών, για την ανάγκη επικαιροποίησης των σωματομετρικών στοιχείων τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή του ΓΕΣ, με σκοπό τη χορήγηση και παραλαβή στολής ασκήσεων εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020.

Ανεξαρτήτως αυτού, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΓΕΣ, πραγματοποιήθηκαν, ήδη, χορηγήσεις βασικών ειδών ιματισμού - υπόδησης σε μόνιμα στελέχη, συνολικής αξίας περίπου 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ενδεικτικά, στολές παραλλαγής (2.629 σετ, τα έτη 2019 - 2020), άρβυλα (18.857 ζεύγη, το έτος 2018), επενδύτης fleece, το οποίο είναι νέο είδος που χορηγήθηκε πιλοτικά προς αξιολόγηση (4.300 τεμ., το έτος 2020).

Περαιτέρω, για το Πολεμικό Ναυτικό, η χορηγία των προβλεπομένων ειδών στολής διενεργείται αδιαλείπτως, κατ’ έτος, σε όλα τα στελέχη, μέσω του Π.Ο.Ν., με τη χρήση της κάρτας ιματισμού στην οποία πιστώνεται συγκεκριμένο ποσό.

Σε ό,τι αφορά στην Πολεμική Αεροπορία, έχει γίνει προγραμματισμός σε βάθος τριετίας, μέσω του 700ΣΕ, για παραγωγή στολών ασκήσεων - εκστρατείας και τζάκετ εκστρατείας, ώστε να εξασφαλισθεί ικανό απόθεμα και να διενεργηθεί, σταδιακά, η διάθεση των εν λόγω ειδών στο δικαιούχο μόνιμο προσωπικό της ΠΑ.

Παράλληλα, για τις παραπάνω στολές αναμένεται, εντός του τρέχοντος έτους, η οριστική παραλαβή συνολικά 11.730 σετ από εν εξελίξει συμβάσεις, που έχουν συναφθεί από την ΠΑ και επιπρόσθετα, σε υλοποίηση υφιστάμενης Συμφωνίας - Πλαίσιο (ΣΠ 19/19/ΥΠ/ΠΑ) αναμένεται εντός τριετίας (2021-2023), η προμήθεια επιπλέον ποσότητας 21.000 σετ στολών.

Για τα λοιπά είδη ιματισμού, έχει δοθεί εντολή στη Δ.Α.Υ. και αναμένεται σύντομα η προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών, για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο, για θερινό και χειμερινό κυανόφαιο ύφασμα στολών, συνολικής ποσότητας 70.000 μέτρων έκαστο, και για μπουφάν μπλε επιτελούς, συνολικής ποσότητας 20.000 τεμαχίων, προκειμένου να διατεθούν στο σύνολο των στελεχών της ΠΑ.