Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι Αντισυνταγματάρχες που τέθηκαν ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι Αντισυνταγματάρχες που τέθηκαν ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)ΑΠΟΦΑΣΗ Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων
ΑΔΑ: ΩΗΚΓ6-Ο9Ι ΕΔΥΕΘΑ: 177

αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο

Όπως τεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων:

α. Από 30-03-2020, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Ανώτεροι Αξιωματικοί Όπλων:

β. Από 01-04-2020, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Ανώτεροι Αξιωματικοί Σωμάτων:...

Η σχετική απόφαση:


ΑνχεσΕΟΘ_ΩΗΚΓ6-Ο9Ι by enoplos.gr