Στρατός Ξηράς: Όλοι οι ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών (ΦΕΚ)Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1855/18.11.2020 η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών»

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29-10-2020 «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3883/2010 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

1. Μετατάσσoνται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με... οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.):

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:


485073606 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΜΘ ΕΠΟΠ by enoplos.gr