ΥΕΘΑ προς Π.Ο.Ε.Σ. - Στέλνουμε στο ΥΠΟΙΚ νέο σχέδιο ΚΥΑ για τη νυκτερινή αποζημίωση των στρατιωτικώνΜετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1450/2020 έγγραφό μας, αναφορικά με τη μη καταβολή, μέχρι και σήμερα, της αποζημίωσης για τη νυκτερινή εργασία των στρατιωτικών, αν και σχετικός νόμος την προβλέπει και το ερώτημα που κατέθεσε στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Σερρών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος γνώρισε ότι:

Το γεγονός ότι δεν έχει εισέτι εκδοθεί η οικεία ΚΥΑ, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Υπουργείου Οικονομικών (Υπ.Οικ.), οφείλεται στις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) των ετών 2019 - 2022.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το ΥΠΕΘΑ είχε διαβιβάσει στο Υπ.Οικ. σχέδιο ΚΥΑ, αναφορικά με τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, αλλά μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, είναι η άμεση προώθηση νεώτερου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να εκκινήσει εκ νέου, άλλη μία προσπάθεια ρύθμισης του θέματος.