Συνταξιοδοτικά θέματα που αφορούν Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)ΕΡΩΤΗΣΗ προς τους Υπουργούς

- Εθνικής Άμυνας κ. Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
- Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ι. ΒΡΟΥΤΣΗ

Θέμα: Συνταξιοδοτικά και άλλα συναφή θέματα αξιωματικών προερχομένων από Εθελοντές
Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)

Απαντώντας στις 23/10/20 σε σχετική Αναφορά μου ο κ. ΥΕΘΑ ενημέρωσε τη Βουλή ότι στο πλαίσιο αναθεώρησης του άρθρου 126 του ν. 4472/2017 εξετάζεται από το ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, η προώθηση τροπολογίας για τη μισθολογική αποκατάσταση των Εθελοντών Μακράς Θητείας. Πρόκειται για σημαντική δέσμευση που έρχεται να επιλύσει ένα πρόβλημα των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία προέρχονται από ΕΜΘ.

Συναφή όμως με το παραπάνω εκκρεμή προβλήματα είναι ο υπολογισμός του Βοηθήματος Οικογενειακής / Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) και της σύνταξης των εν λόγω αξιωματικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ως άνω στελέχη προερχόμενα από ΕΜΘ, το μισθολογικό κλιμάκιο
κατά την αποστρατεία τους δεν συμβαδίζει με τον βαθμό που φέρουν πραγματικά δημιουργώντας
έτσι πρόβλημα στις συντάξιμες αποδοχές τις οποίες χρησιμοποιεί ο e-ΕΦΚΑ για να υπολογίσει τις
παροχές που δικαιούνται λόγω συνταξιοδότησης.

Δεδομένου ότι μέχρι το τέλος του 2020 αναμένεται να υπάρξουν νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες εκ
μέρους των συνερωτώμενων υπουργείων, ερωτάσθε:

1. Πότε θα αναλάβει το ΥΠΕΘΑ νομοθετική πρωτοβουλία για την έκδοση προεδρικού διατάγματος ώστε να αποστρατευτούν οι μόνιμοι αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ με τον προβλεπόμενο βαθμό; 

2. Πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα υπολογισμού του Βοηθήματος Οικογενειακής / Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των παραπάνω δικαιούχων;

3. Ποια είναι τα άμεσα συνταξιοδοτικά θέματα που εξετάζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία αφορούν τα εν λόγω εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ; Πώς σχεδιάζεται η επίλυση τους και ποια προεργασία έχει γίνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς;
 
 Ο ερωτών βουλευτής
 Κωνσταντίνος Μαραβέγιας
 Βουλευτής Μαγνησίας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ