Τροποποίηση των ορίων ηλικίας σε βαθμούς Αξιωματικών των ΕΔ

Τροποποίηση των ορίων ηλικίας σε βαθμούς Αξιωματικών των ΕΔΤροποποίηση των ορίων ηλικίας στο κρίσιμο Βαθμό από Επισμηναγού σε Αντισμήναρχου και αντίστοιχων των Ε.Δ. ζητά στέλεχος με επιστολή του στο enoplos.gr.

Αναλυτικά μας αναφέρει:

Παρακαλώ τώρα λόγω της συγκυρίας της αναγνώρισης των σταδιοδρομικών προβλημάτων των συναδέλφων εκ ΑΣΣΥ θα ήταν ευκαιρία μιας και μέσα στο Νοέμβριο έρχεται προς ψήφιση σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ να συμπεριληφθεί και το θέμα της αλλαγής των ορίων ηλικίας από το βαθμό του επισμηναγού σε αντισμήναρχου από τα 34 έτη πραγματικής υπηρεσίας και 55 χρονών των στελεχών στα 56 τουλάχιστον με δυνατότητα μέχρι τα 58 χρόνια.

Ώστε ένα στέλεχος που εισήχθη στο στράτευμα σε μεγαλύτερη ηλικία από τα 18 η 19 χρόνια να μπορεί να έχει συμπληρώσει και το όριο της προαγωγής αλλά το σημαντικότερο τα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας ώστε να πάρει μια καλύτερη σύνταξη.

Η αύξηση των ορίων ηλικίας θα γλυτώσει και την γραφειοκρατία λόγω των αναφορών για ΕΟΘ καθώς και την άσκοπη συνεδρίαση των συμβουλίων για την εξέταση των Ε.Ο.Θ οι οποίοι δεν θα έχουν με το υπάρχων καθεστώς συμπληρώσουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας διότι θα τους υπολοίπων 1 με 2 χρόνια λόγω μεγαλύτερης ηλικίας εισαγωγής στις Ε.Δ.