ΠΟΕΣ: Ειδική Άδεια Λόγω Θεομηνίας στα στελέχη των ΕΔ

ΠΟΕΣ: Ειδική Άδεια Λόγω Θεομηνίας στα στελέχη των ΕΔΠΟΕΣ προς ΥΠΕΘΑ και Γενικά Επιτελεία Ειδική Άδεια Λόγω Θεομηνίας

ΣΧΕΤ : α. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/06.9.2016 Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 09/31.10.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.

Αξιότιμοι κοι Αρχηγοί.

Με το άρθρο 34 της (α) σχετικής χορηγείται στους οπλίτες, Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς (ΔΕΑ), Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς που υπηρετούν στις ΕΔ, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, άδεια σε αυτούς που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία σε περιοχή που επλήγη από θεομηνία (σεισμό, πλημμύρα κλπ.).

Κατά τις παρελθούσες θεομηνίες (ιδέτε πλημμύρες – βροχοπτώσεις, στις περιοχές της Μαγούλας, Μεγάρων, Μάνδρας, νήσου Σύμης και «ΙΑΝΟΣ»), χορηγήθηκε, κατ΄ εξαίρεση, άδεια απουσίας έως δέκα (10) ημερών, πέραν των προβλεπομένων, στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετούσε, καταγόταν ή είχε άμεσο έννομο συμφέρον και είχε πληγεί η περιουσία του από τις ανωτέρω θεομηνίες.

Ως άμεσο μέτρο προφύλαξης των πολιτών, αλλά και προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα των κτιρίων, από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό που έπληξε ιδίως τα νησιά της Χίου και της Σάμου, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν την αναστολή λειτουργίας από τη 2α Νοεμβρίου 2020 των δομών των δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπαγιωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), των μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων, ωδείων, μουσικών σχολών, ορχηστών και μουσικής δωματίου.

Με το (β) σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.) ζήτησε όπως δοθεί κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα και άμεσα (σήμερα κιόλας) ειδική άδεια και πέραν των προβλεπομένων, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 34 της (α) σχετικής.

Κατόπιν τούτων είμαστε βέβαιοι ότι και στον πρόσφατο ισχυρό σεισμό που έπληξε, η μετασεισμική δραστηριότητα του οποίου εξακολουθεί να πλήττει τα νησιά της Χίου και της Σάμου, θα υπάρξει αντίστοιχη και άμεση μέριμνά σας για χορήγηση ειδικής αδείας και πέραν των προβλεπομένων, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 34 της σχετικής και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν, κατάγονται ή έχουν άμεσο έννομο συμφέρον και έχει πληγεί η περιουσία τους (οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία) από τον ανωτέρω σεισμό και τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα παραμείνει σε αναστολή η λειτουργία των ως άνω σχολικών δομών και μονάδων για χορήγηση της ειδικής αυτής αδείας στις/στους στρατιωτικούς τα τέκνα των οποίων φοιτούν στις ανωτέρω δομές/μονάδες.