Χορήγηση επιπλέον ΗΕΕ στο προσωπικό Μονάδων-Υπηρεσιών της ΠΑΣύμφωνα με έγγραφο από το Β' κλάδο του ΓΕΑ, εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση αποζημίωσης στο προσωπικό που υπηρετούσε ή υπηρετεί σε Μονάδες-Υπηρεσίες της ΠΑ, ως ακολούθως:

α. Οκτώ (8) ημερών εκτός έδρας (ΗΕΕ) για το Στρατιωτικό Προσωπικό και πεντέμιση (5,5) (ΗΕΕ) για το Πολιτικό Προσωπικό, των Μονάδων - Υπηρεσιών του Παραρτήματος «Α».

β. Πέντε (5) (ΗΕΕ) για το Στρατιωτικό Προσωπικό και τρεισήμισι (3,5) (ΗΕΕ)για το Πολιτικό Προσωπικό, των λοιπών Μονάδων - Υπηρεσιών της ΠΑ.

γ. Δεκαπέντε (15) (ΗΕΕ) για το Στρατιωτικό Προσωπικό και δέκα (10) (ΗΕΕ) για το Πολιτικό Προσωπικό που υπηρετεί σε ΤΕΠ, ΜΕΘ και πτέρυγες Covid-19, για τις κινήσεις που πραγματοποίησαν στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας.