Απάντηση Παναγιωτόπουλου για μετάταξη ΟΒΑ στον θεσμό των ΕΠ.ΟΠ«Ο θεσμός των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης είναι ένας θεσμός εξ ορισμού βραχείας διάρκειας, που δεν απολήγει σε μονιμοποίηση των υπηρετούντων σε αυτόν. Η βραχεία περίοδος υπηρεσίας και το γεγονός ότι δεν απαιτούνται συγκεκριμένες γραμματικές γνώσεις για την πρόσληψή τους, καθιστά τον θεσμό αυτόν πρόσφορο για την κάλυψη στοχευμένων και βραχυπρόθεσμων αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων». Αυτό υπογράμμισε, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση των βουλευτών Ν. Παπαναστάση και Θ. Παφίλη, στη Βουλή, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Η πρόσληψη των υποψηφίων», πρόσθεσε ο υπουργός, «γίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα» με μέγιστο χρόνο παραμονής στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων τα έξι χρόνια, «γεγονός που το γνωρίζουν και το αποδέχονται εκ των προτέρων, όσοι αποφασίζουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την πρόσληψή τους ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης».

Οι υποψήφιοι, συνέχισε ο υπουργός, πρέπει «να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 28ο, κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Και εξήγησε: «Το 28ο έτος της ηλικίας, ως ανώτατο ηλικιακό όριο πρόσληψης ΕΠΟΠ, εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές-επιχειρησιακές ανάγκες, προκειμένου να ανανεωθεί το στελεχιακό δυναμικό με νεότερο σε ηλικία προσωπικό από το ήδη υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Ως εκ τούτου», συμπλήρωσε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «η παροχή, κατά παρέκκλιση, δυνατότητας συμμετοχής ήδη υπηρετούντων οπλιτών βραχείας ανακατάταξης, που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, σε διαγωνισμό για πρόσληψή τους ως ΕΠΟΠ, έρχεται σε άμεση αντίθεση με τα ως άνω αναφερθέντα».

Αναφορικά με τη δυνατότητα μετάταξης των υπηρετούντων ως οπλιτών βραχείας ανακατάταξης, στον θεσμό των ΕΠΟΠ, ο Ν. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι «δεν ενδείκνυται η σύνδεση των δύο θεσμών, δεδομένου ότι αφενός εξυπηρετούν διαφορετικές υπηρεσιακές ανάγκες, αφετέρου διέπονται από διαφορετικό νομικό πλαίσιο όσον αφορά στις προϋποθέσεις πρόσληψης, στα καθήκοντα, στη μισθολογική και διοικητική εξέλιξή τους».

«Η πρόσληψη και παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης των ΕΠΟΠ και των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης γίνεται μέσα από ένα πλέγμα δοκιμασμένων διατάξεων και προσεγμένων διαδικασιών, που όμως διαφοροποιείται για κάθε θεσμό, λόγω της διαφορετικότητας της φύσης τους», κατέληξε στην απάντησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.