Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Λοχαγοί-Όλα τα ονόματα

Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Λοχαγοί-Όλα τα ονόματα«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΞΟΤ6-ΞΛΖ ΕΔΥΕΘΑ: 181

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 20-10-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 20-10-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Δείτε την σχετική απόφαση:ΛοχαγοίΨΞΟΤ6-ΞΛΖ by enoplos.gr