Στρατός Ξηράς: Αυξήθηκαν οι θέσεις για προσλήψεις OBA


Αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων στον Στρατό Ξηράς που προβλέπονταν στην κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Όπλων-Σωμάτων αυξάνονται από 258 σε 406 για κάλυψη νέων θέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζει και ο αριθμός των θέσεων ανά Όπλο-Σώμα ως εξής:

Στο Τεχνικό Σώμα από 40 σε 43
Στο Υγειονομικό Σώμα από 40 σε 47
Στο Σώμα Εφοδιασμού-Μεαφορών από 28 σε 37
Στο Σώμα Υλικού Πολέμου από 10 σε 13
Στο Μηχανικό από 25 σε 34
Στις Διαβιβάσεις από 25 σε 35
Στην Αεροπορία Στρατού από 20 σε 21
Στο Πυροβολικό από 32 σε 59
Στα Τεθωρακισμένα από 30 σε 48 
Στο Πεζικό από 8 σε 69

Τέλος, οι προκηρυσσόμενες θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης – Ειδικών Δυνάμεων αυξάνονται από 160 σε 171 για κάλυψη νέων θέσεων.