Πρόταση για ραφή στολών από το 700 ΣΕΠΟΕΣ Ραφή Στολών από το 700 ΣΕ

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), με το οποίο προτείνεται όπως το 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο (700 ΣΕ) αναλάβει, με την πρόσληψη αναλόγου αριθμού υπαλλήλων, τη ραφή τουλάχιστον των βασικών υποχρεωτικών στολών των στελεχών του Στρατού Ξηράς (ιδέτε ΠΔ 18/2015), με δεδομένο την αδυναμία αγοράς τους από το ελεύθερο εμπόριο λόγω του αυξημένου κόστους.

2. Ευελπιστώντας στην υιοθέτηση της πρότασης, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

3. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΘΕΜΑ : Ραφή Στολών από το 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο (700 ΣΕ)

ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 18/2015 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. ΠΔ 90 ΦΕΚ Α΄205/2020 Τροποποίηση του ΠΔ 18/2015 «Κύρω-ση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσω-πικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 14).

γ. http://army.gr/el/organosi/stoiheia-organosis-genikoy-epiteleioy-stratoy/dieythynseis-somaton/dieythynsi-ylikoy-14

Σύμφωνα με την παράγραφο (4) του πρώτου άρθρου του (α) σχετικού Π.Δ. οι στολές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων διακρίνονται σε βασικές και επιπρόσθετες. Οι βασικές στολές έχουν αρίθμηση από 1 έως 10, η οποία είναι κοινή και για τους τρεις Κλάδους και Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι επιπρόσθετες στολές φέρονται από το προσωπικό που υπηρετεί σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας της αποστολής τους και της φύσης του έργου τους, απαιτούν τη χρήση στολής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Οι βασικές στολές για τους άνδρες και τις γυναίκες των Ε.Δ. αναφέρονται στο άρθρο (2) του ως άνω αναφερόμενου σχετικού Π.Δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το (β) όμοιο, και είναι οι παρακάτω:

Στολή υπ’ αρ. 1 (χειμερινή-θερινή) Στολή Αξκών υπηρετούντων σε ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ

Στολή υπ’ αρ. 2 (χειμερινή-θερινή) Στολή Τελετών

Στολή υπ’ αρ. 3 (χειμερινή-θερινή) Στολή Τελετών

Στολή υπ’ αρ. 4 (χειμερινή-θερινή) Στολή Εσπερίδων

Στολή υπ’ αρ. 5 (χειμερινή-θερινή) Δεύτερη Στολή Εσπερίδων (για το ΠΝ)

Στολή υπ’ αρ. 6 (χειμερινή-θερινή) Στολή Δεξιώσεων

Στολή υπ’ αρ. 7 (χειμερινή-θερινή) Στολή Παρατάξεων-Παρελάσεων

Στολή υπ’ αρ. 7α (χειμερινή-θερινή) Στολή Παρατάξεων-Παρελάσεων

Στολή υπ’ αρ. 8 (χειμερινή-θερινή) Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας

Στολή υπ’ αρ. 8α (χειμερινή-θερινή) Στολή Υπηρεσίας (φέρεται χωρίς χιτώνιο)

Στολή υπ’ αρ. 8β (χειμερινή) Στολή Υπηρεσίας (τύπου μπατλ- ντρες)

Στολή υπ’ αρ. 8β (θερινή) Στολή Υπηρεσίας (για την ΠΑ) (τύπου μπατλ- ντρες)

Στολή υπ’ αρ. 8γ (θερινή) Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας (Αφρικανικού τύπου)

Στολή υπ’ αρ. 8δ (χειμερινή-θερινή) Στολή Υπηρεσίας (φέρεται με μπουφάν)

Στολή υπ’ αρ. 8ε (χειμερινή-θερινή) Στολή Υπηρεσίας (φέρεται με πουλόβερ)

Στολή υπ’ αρ. 9 (χειμερινή-θερινή) Στολή Ασκήσεων - Εκστρατείας

Στολή υπ’ αρ. 10 (χειμερινή-θερινή) Διακλαδική στολή Ασκήσεων – Εκστρατείας.

Με το (γ) όμοιο, το οποίο αναφέρεται στις πληροφορίες που υπάρχουν καταχωρημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού για το 700 ΣΕ, πληροφορούμαστε για τα κυριότερα προϊόντα που κατασκευάζονται από αυτό, τα οποία είναι τα παρακάτω:

Χιτώνια - Παντελόνια - εσωτερικές επενδύσεις της στολής παραλλαγής,

Χιτώνια, παντελόνια, πουκάμισα και φούστες στολών υπ΄αριθμόν 8, 8β,8γ,

Στολές θερινές-χειμερινές μαθητών στρατιωτικών παραγωγικών σχολών,

Δίκοχα,

Σήματα και διακριτικά,

Άρβυλα,

Υπνόσακοι και σεντόνια υπνόσακων, και

Ειδικές παραγγελίες εύσωμων οπλιτών.

Από την ανάγνωση των παραγόμενων ειδών τα οποία κατασκευάζονται, γεννάται το συμπέρασμα ότι εκ των προβλεπομένων βασικών στολών που υποχρεούται το σύνολο των στελεχών των Ε.Δ. να διαθέτει, το Στρατιωτικό Εργοστάσιο 700 ΣΕ δεν κατασκευάζει τις Στολές ένα (1) έως (6), για τις οποίες η δαπάνη αγοράς τους από το ελεύθερο εμπόριο εμπεριέχει δυσβάσταχτο κόστος, με αποτέλεσμα ο σκοπός του Π.Δ., δηλαδή η εξύψωση του ηθικού των χαμηλόβαθμων στελεχών καθώς και των Αξιωματικών προερχόμενων εκ ΑΣΣΥ και Εθελοντών, ώστε να αντιμετωπίζονται ισότιμα ως προς τη δυνατότητα να φέρουν τις προβλεπόμενες στολές τους σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως και οι Αξιωματικοί ΑΣΕΙ, να συναντά προσχώματα.

Κατόπιν των παραπάνω το Δ.Σ. της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αφουγκραζόμενο τη διαχρονικότητα του προβλήματος ραφής ή αγοράς των βασικών στολών από τα ως άνω αναφερόμενα στελέχη, προτείνει την πρόβλεψη κατασκευής του συνόλου των βασικών στολών από το 700 ΣΕ και την απόκτηση αυτών από το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ε.Δ. με την έως σήμερα πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση την πρόβλεψη επιστροφής της εν λόγω δαπάνης στο στέλεχος με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τις υγειονομικές.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις κατά την κρίση της περαιτέρω ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο