Εορταστικές άδειες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς-Ημερομηνίες -Τι πρέπει να γνωρίζεταιΣύμφωνα με σήμα που εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ:

1. Θα χορηγηθεί εορταστική άδεια, πέραν των προβλεπομένων, στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό κατά την περίοδο των Εορτών Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε δύο (2) περιόδους, ως εξής:

α. Πρώτη περίοδος από 17 έως 28 Δεκ 20.

β. Δεύτερη περίοδος από 30 Δεκ 20 έως 10 Ιαν 21.

2. Στους σπουδαστές των Διακλαδικών-Κλαδικών και Παραγωγικών Σχολών να χορηγηθεί άδεια από 16 Δεκ έως 10 Ιαν 21.

3. Επισημαίνονται τα κάτωθι:

α. Το προσωπικό δύναται να μετακινηθεί εκτός νομού με την επίδειξη του Φύλλου Αδείας και του Δελτίου Ταυτότητας.

β. Το σύνολο του προσωπικού που θα μετακινηθεί εκτός νομού θα υποβληθεί σε RAPID TEST με την επάνοδο του στην Υπηρεσία-Μονάδα-Σχολή.