Μέτρα κατά του κορωνοϊού - αποζημίωση προσωπικούΠΟΕΣ Μέτρα κατά του κορωνοϊού - αποζημίωση προσωπικού

ΘΕΜΑ : Μέτρα Προστασίας κατά της Μετάδοσης Κορωνοϊού – Αποζημίωση Προσωπικού

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 319/08.12.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.), με το οποίο γνωρίζεται υποχρεωτικός επταήμερος (7ήμερος) εγκλεισμός προσωπικού πριν τη διεξαγωγή αποστολής και την πρότασή της για αποζημίωσή του (του προσωπικού) πέραν των προβλεπομένων.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

3. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α

ΘΕΜΑ : Μέτρα Προστασίας κατά της Μετάδοσης του Κορωνοϊού - Αποζημίωση Προσωπικού

Σας γνωρίζουμε, μετά από ενημέρωση από μέλη της ένωσής μας, ότι, διατάσσεται προληπτικός εγκλεισμός προσωπικού εντός των μονάδων πριν και μετά από αποστολή, προκειμένου να αποφευχθούν κρούσματα covid-19 κατά τη διάρκεια αυτής.

Ήλθε σε εις γνώση μας περίπτωση εγκλεισμού προσωπικού εντός μονάδας για επτά (7) ημέρες προ της έναρξης αποστολής, η οποία αποστολή θα γινόταν μόνο εάν και εφόσον η πορεία των διατασσομένων έβαινε καλώς. Καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας στην μονάδα εισέρχονταν πολιτικό προσωπικό από εταιρεία που είχε αναλάβει σχετικές εργασίες.

Η νέα αυτή ως άνω τακτική θεωρούμε ότι απομοιώνει ακόμα περισσότερο τον χρόνο της προσωπικής ζωής των στελεχών, έρχεται δε σε μια περίοδο πλήρους επιβάρυνσής τους , όσον αφορά την ψυχολογική και σωματική αντοχή μετά τις υποχρεώσεις των καλοκαιρινών μηνών, όπου όλοι προέβαλλαν το καθήκον έναντι όλων των άλλων για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Χώρας μας.

Ωστόσο, επειδή οι μονάδες κατά τη διάρκεια της προληπτικής καραντίνας βρίσκονται ελλιμενισμένες στους οικείους ναυστάθμους, το προσωπικό δεν δικαιούται ημερήσια αποζημίωση, παρόλο που η διαταγή εγκλεισμού τους απορρέει από τις ανάγκες και στοχεύει στην ομαλή διεξαγωγή της αποστολής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την παρέμβαση σας προκειμένου, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, να αποζημιώνονται τα στελέχη με ποσό ίσο με αυτό της ημερήσιας αποζημίωσης για όσες μέρες βρίσκονται σε αναγκαστικό εγκλεισμό εντός των μονάδων τους, πριν ή μετά την εκτέλεση της αποστολής τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο