Στρατός Ξηράς: Ποιοι Ανθστες προάγονται στον βαθμό του Ανθλγου«Κύρωση Πινάκων Έκτακτων Κρίσεων, Ανάκληση Προαγωγής και Προαγωγές Ανθυπασπιστών
Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΠΓΓ6-6Σ9 ΕΔΥΕΘΑ: 197

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με... τους παρακάτω Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν 19 έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία 5 έτη στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Ανθστες-ΨΠΓΓ6-6Σ9 by enoplos.gr