Παναγιωτόπουλος: Δεν τίθεται θέμα υποκατάστασης άδειας ειδικού σκοπού από κανονική άδειαΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ.Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Προβλήματα με τη χορήγηση αδειών Ειδικού Σκοπού και Κανονικής Άδειας», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η λήψη της κανονικής άδειας αποτελεί δικαίωμα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτό.

Ειδικότερα, ως προς την κανονική άδεια του τρέχοντος έτους, παρατάθηκε η χορήγησή της για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Περαιτέρω, δεδομένης της εξέλιξης της υγειονομικής κρίσης και συνεπεία αυτής, της πλήρους αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, συνεχίζεται η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό που τη δικαιούται, όπως προβλέπεται με το ν.4682/20 (Α΄76).

Επίσης, τα Επιτελεία κάθε κλιμακίου Διοίκησης λειτουργούν και στελεχώνονται με το κατά δυνατόν λιγότερο απαιτούμενο προσωπικό και όχι κάτω από το 50%, της υπηρετούσας δύναμης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που απουσιάζει με πάσης φύσης άδεια.

Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα υποκατάστασης της άδειας ειδικού σκοπού από την κανονική άδεια, λόγω της διαφορετικής φύσης και των προϋποθέσεων χορήγησής των.

Τέλος σας γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 4 της εν ισχύ Κοινής Απόφασης ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ, υπό στοιχεία Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16 (Β΄2808) το όργανο, προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης αδείας, αφού λάβει υπόψη τις κατά περίπτωση επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και τις προσωπικές ανάγκες του/της στρατιωτικού, δύναται να περιορίσει τον αριθμό των ημερών απουσίας ή να μεταφέρει την ημερομηνία χορήγησης της άδειας σε άλλη περίοδο, σε κάθε περίπτωση όμως τηρώντας τα απώτατα χρονικά όρια εξάντλησης των δικαιούμενων αδειών.