Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Αντισυνταγματάρχες-Όλα τα ονόματαΣύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2079/17.12.2020:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 03 Δεκεμβρίου 2020 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996, του ν. 3883/2010 και του ν. 4361/2016:

Προάγονται:

α.Σύμφωνα με τις διατάξεις ... ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή οι παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 5-11-2020 ημερομηνία που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας για το βαθμό τους:...

β.Σύμφωνα με τις διατάξεις ... ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή οι παρακάτω Ταγματάρχες Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 05-11-2020 ημερομηνία που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας για το βαθμό τους:...

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ: