Παναγιωτόπουλος: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για ΕΠΟΠ θα δημιουργήσουν προβλήματαΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, διαφαίνεται ότι οποιαδήποτε νομοθετική τροποποίηση επί του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου θα είχε ως αποτέλεσμα ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση, γεγονός που ενδεχομένως να μετριαζόταν, εφόσον υπήρχε πρωτοβουλία για εξέταση της δυνατότητας παραμονής των ΕΠ.ΟΠ. ως ΕΟΘ με τον ήδη προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων.

Παράλληλα όμως, θα προκύψει αθρόα παραμονή χαμηλόβαθμου προσωπικού μακροπρόθεσμα, η οποία πιθανώς να δημιουργήσει δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, αναλογιζόμενοι τα καθήκοντα που προβλέπονται ανά ειδικότητα για τους Υπαξιωματικούς, όσο και την ηλικία που αυτοί θα έχουν μελλοντικά κατά την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν προβλήματα, ιδιαίτερα οικονομικά, και σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε μελλοντική εξέταση του ζητήματος δύναται να προκληθεί κατόπιν στοιχειοθετημένων προτάσεων των Γενικών Επιτελείων και υπό την προϋπόθεση διατήρησης του υπάρχοντος καταληκτικού βαθμού των ΕΠ.ΟΠ, ήτοι αυτόν του Αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων, με σκοπό να διατηρηθεί ο τελικός σταδιοδρομικός τους ορίζοντας που θα υπηρετήσει κατά τον πιο πρόσφορο τρόπο τους αρχικούς σκοπούς πρόσληψής τους.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο συμμετοχής ΟΒΑ στον προσεχή διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. σας γνωρίζουμε ότι αυτή δεν κωλύεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, ενώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην παρούσα φάση επεξεργάζεται τη νομοτεχνική βελτίωση αυτής, με σκοπό την επιχειρησιακή αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.