Κέντρα Διά Βίου Μάθησης οι Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων ΔυνάμεωνΏς «Κέντρα Δία Βίου Μάθησης» θα πιστοποιηθούν Κέντρα Εκπαίδευσης και Σχολές των Ενόπλων δυνάμεων, ώστε να παρέχουν γνώσεις και αντίστοιχα πιστοποιητικά σε όσους παρακολουθούν μαθήματα σε αυτές.

Όπως έγινε γνωστό, το ΓΕΕΘΑ υπό τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας μερίμνησαν ώστε να συμπεριληφθεί τροπολογία σε σχέδιο νόμου του τελευταίου προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και σε δημόσιους φορείς εκτός από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα μπορούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύνδεση Θητείας με την Αγορά Εργασίας» να επαναπιστοποιηθούν συγκεκριμένα Κέντρα Εκπαίδευσης και Σχολές των ΕΔ ως ΚΔΒΜ ώστε να παρέχουν γνώσεις και αντίστοιχα πιστοποιητικά, με σκοπό να καταστεί ακόμα πιο χρήσιμος ο χρόνος θητείας των οπλιτών, να προβληθεί ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των ΕΔ αλλά και να δοθεί η δυνατότητα επιμόρφωσης και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης του μόνιμου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται λύση στο πρόβλημα που είχε ανακύψει σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο πιστοποίησης και αδειοδότησης των Κέντρων Εκπαίδευσης και Σχολών των ΕΔ ως Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) [τα οποία στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο των ΕΔ (ΚΔΒΜ 2/ΕΔ)].

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό λοιπόν σε Κέντρα Δία Βίου Μάθησης θα πιστοποιηθούν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ), Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ), Τεχνικού (ΚΕΤΧ) και Σχολές Μηχανικού (ΣΜΧ) και Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ) του Στρατού Ξηράς, το Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ του Πολεμικού Ναυτικού και η 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ) της Πολεμικής Αεροπορίας.