Προσλήψεις ΕΠΟΠ: Τα κριτήρια και η μοριοδότηση της επιλογής τουςΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 105 Τροποποίηση του π.δ. 292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών»
ΑΔΑ: ΨΖΞΠ6-Ο48

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 292/2001 (Α΄ 204)

1. Το άρθρο 1 του π.δ. 292/2001 (Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) για τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 2 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166) και ύστερα από προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων, επιλέγονται με τα εξής κριτήρια:

α. Μοριοδότηση γραμματικών γνώσεων (μοριοδοτούνται οι γραμματικές γνώσεις μόνο του ανωτέρου επιπέδου):...

Διαβάστε το αναλυτικά:


ΕΠ ΟΠ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ by enoplos.gr