Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ ΑνθυπασπιστώνΜε προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3-12-2020 «Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

Τίθενται σε αποστρατεία, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 37 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 13 του ν. 1848/1989, του άρθρου 11 του π.δ. 21/1991 και των άρθρων 39 και 39Α του ν.δ. 445/1974, λόγω συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας με τον βαθμό που φέρουν, οι παρακάτω

Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:

1. Πεζικού Ρέντζος Κωνσταντίνος του Βασίλειου, ΑΜ: 63774, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος κατετάγη στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού στις 6-12-1985.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2365957256/07-12-2020).

2. Τεθωρακισμένων Μαλισιόβας Αθανάσιος του Χρήστου, ΑΜ: 63796, που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Λαμίακαι ο οποίος κατετάγη στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού στις 5-12-1985.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7212433359/07-12-2020).

3. Διαβιβάσεων Τζιλήρας Νικόλαος του Δημήτριου, ΑΜ: 63934, που γεννήθηκε το έτος 1964 στα Φάρσαλα και ο οποίος κατετάγη στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού στις 5-12-1985. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6772514524/07-12-2020).

4. Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Ρήγας Νικόλαος-Δημήτριος του Ιωάννη, ΑΜ: 64627, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος κατετάγη στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού στις 5-12-1985. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1624661623/07-12-2020).

 Ο Υφυπουργός
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ