Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ Αρχιλοχίες Ο-Σ προάγονταιΑ Π Ο Φ Α Σ Η «Προαγωγές Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: ΨΦΥ46-4ΨΛ ΕΔΥΕΘΑ: 214

Άρθρο μόνο

1. Την προαγωγή, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 7, 12 και 36 του 445/74 ν.δ και των άρθρων 3 και 11 του π.δ 21/91, στο βαθμό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή τους παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες, από την 21-12-2020, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:

Δείτε την σχετική απόφαση:


Proagwges EMU ΨΦΥ46 4ΨΛ by enoplos.gr