ΣΑΣΜΥ: Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις Στρατιωτικού ΠροσωπικούΠαρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις κυβερνητικών παραγόντων περί εφαρμογής ανθρωποκεντρικής πολιτικής και λήψης ουσιαστικών πρωτοβουλιών βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου των μεταθέσεων, διαπιστώνεται πλήρης στασιμότητα σε αρκετά θέματα της καθημερινότητας των συναδέλφων. Ειδική μνεία όμως, εκτιμάται ότι πρέπει να γίνει στο θέμα της παραχώρηση του ευεργετήματος της ειδικής μεταθετικότητας σε όσα στελέχη διανύουν το 30ο κατ’ ελάχιστον έτος υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων Ανωτέρων Αξιωματικών προορίζονται σταδιοδρομικά για την κάλυψη των θέσεων υψηλής ευθύνης. 

Πολλάκις έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο προτάσεις για παραχώρηση ειδικής μεταθετικότητας μετά από συγκεκριμένο όριο ετών υπηρεσίας, με ισχυρά επιχειρήματα για τα εκτιμώμενα οφέλη σε ατομικό επίπεδο, όπως η διατήρηση μιας κύριας κατοικίας διαμονής, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε σταθερό μαθητικό περιβάλλον για τα τέκνα, η μείωση φαινομένων απώλειας της οικογενειακής συνοχής, οι διευρυμένες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης όσων συζύγων απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, η ευχερέστερη εξασφάλιση συνυπηρέτησης με σύζυγο εργαζόμενη στο δημόσιο. Τα οφέλη βέβαια δεν περιορίζονται στο προσωπικό, αλλά ανακλούν και στην Υπηρεσία από τον δραστικό περιορισμό του κόστους, την αισθητή μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της παραγωγικότητας – αποδοτικότητας των στελεχών.    

Το βασικό (ίσως και μοναδικό) επιχείρημα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας είναι η ύπαρξη αρκετών δεσμευτικών κοινωνικών κριτηρίων (τα οποία όμως με πρωτοβουλία της Πολιτείας θεσπίστηκαν αθρόα και χωρίς συνεκτικό σχέδιο τα τελευταία χρόνια) και τα οποία επηρεάζουν τον σχεδιασμό των μεταθέσεων (στελέχη ειδικής μεταθετικότητας μη πλήρους εκμετάλλευσης), το οποίο ως γεγονός εισάγει υπέρμετρους περιορισμούς στην Υπηρεσία, όσον αφορά την αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού για χρονικό διάστημα που, εφόσον οριοθετηθεί το ευεργέτημα στα 25 έτη υπηρεσίας, μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του υπηρεσιακού του βίου (15 έτη), γεγονός που υπό τις παρούσες συνθήκες μπορεί (σύμφωνα με την Υπηρεσία) να επιδράσει στη διατήρηση του αξιόμαχου των ΕΔ.
  
Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι το αίτημα αυτό καθαυτό στην ουσία αυτοϋπονομεύεται από την εμμονή πολλών ε.ε συναδέλφων και συλλογικών φορέων να θέτουν, μετ’ επιτάσεως, ζήτημα αμετάθετου με ορόσημο τα 25 έτη, αντί να εστιάσουν (αρχικά τουλάχιστον) στην παραχώρηση του υπόψη ευεργετήματος στα 30 έτη υπηρεσίας, αφαιρώντας κάθε ουσιαστικό επιχείρημα απ’ όσους θεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι χωρίς κανένα άλλες αιτιάσεις, εναντιώνονται εμμονικά στις υπόψη ρυθμίσεις. Η «δεξαμενή» των εχόντων 30 έτη υπηρεσίας είναι περιορισμένη αριθμητικά και δεν γεννάται ζήτημα διατάραξης του αξιόμαχου των ΕΔ, με δεδομένο μάλιστα ότι πολλοί εξ’ αυτών προορίζονται για την πλήρωση θέσεων ευθύνης (συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα ειδικής μεταθετικότητας), ενώ εκ των υπολοίπων αρκετοί έχουν ήδη το προνόμιο της ειδικής μεταθετικότητας (ειδικές κατηγορίες). Παράλληλα, οι περισσότεροι είτε ως παλαιοί ασφαλισμένοι καταταγέντες μέχρι 30 Ιουν 90 (βάσει του Ν.3865/2010) έχουν απολύτως περιορισμένο ορίζοντα σταδιοδρομίας το ανώτερο 5 ετών (έως την αποστρατεία). Ομοίως, οι καταταγέντες μετά την 01 Ιουλ 90 κάνοντας χρήση της μάχιμης 5ετίας υπηρέτησης σε Μονάδες Εκστρατείας (άρθρο 40 του ΠΔ 169/2007), έχουν και αυτοί δυνατότητα αποχώρησης σε διάστημα κατ’ ανώτερο 5 ετών (35+5). Συνεπώς, με πραγματικούς όρους η περίφημη δήθεν «περίοδος χάριτος» (ειδική μεταθετικότητα) δεν υπερβαίνει στην ουσία το 1/7 της συνολικής σταδιοδρομίας (5/35 πραγματικά έτη υπηρεσίας) και όπως σημειώθηκε προηγουμένως αφορά περιορισμένο αριθμό συναδέλφων, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό έχουν ολοκληρώσει τον επαγγελματικό τους κύκλο. 

Η συγκεκριμένη διεκδίκηση, σημαντικότατη για τον κλάδο, δυστυχώς χρονίζει και έχει περιπέσει σε προφανές τέλμα, με κίνδυνο να κακοφορμίσει, εξαιτίας ατυχών χειρισμών. Είναι γνωστό ότι η αμετροέπεια και η άγνοια της πραγματικότητας (υπό συγκεκριμένες συγκυρίες) δεν φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αρεσκόμαστε ως λαός στις μεγαλόστομες υποσχέσεις και ατυχώς δεν συμβιβαζόμαστε με οτιδήποτε λιγότερο. Υπάρχουν όμως ορισμένες ευαίσθητες ισορροπίες που πρέπει να γίνονται σεβαστές, έστω και δεν είναι εμφανείς σε όλους μας με μια «πρώτη ματιά». Ώσπου να δημιουργηθούν μελλοντικά οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ενδεχόμενη υιοθέτηση ενός ευεργετικού μέτρου επί της βάσης των 25 ετών, θα πρέπει πρωτίστως να γίνουν τα απαραίτητα εκείνα ενδιάμεσα βήματα που να θέτουν τα θεμέλια για μια τέτοια εξέλιξη (ειδική μεταθετικότητα στην 30ετία), η οποία δύναται ως διαδικασία να αποτελέσει «πιλότο» για την ενδεχόμενη διεύρυνση του μέτρου, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο ΣΑΣΜΥ διαφωνεί με κάθε μορφή δημαγωγίας που παρασύρει και παραπλανεί το συνάδελφο. Απευθυνόμαστε με απόλυτη ειλικρίνεια στα μέλη μας και σε όλους τους συναδέλφους, με προφανή κίνδυνο ενίοτε να γινόμαστε δυσάρεστοι. Πρόθεσή μας είναι, με τις τοποθετήσεις μας, να διεκδικήσουμε το ωφέλιμο και το εφικτό για τους πολλούς (σε βάθος χρόνου άπαντες θα μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετικού μέτρου) και όχι το πρόσκαιρο ή το ευχάριστο για τους λίγους. Αρνούμαστε κατηγορηματικά να συμμετάσχουμε σε παραπλανητικές «δημοπρασίες ευαισθησίας», καθώς δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν στον χώρο «ανταγωνιστές», παρά μόνο συναδελφικές κοινότητες (με όλη τη σημασία του όρου και μακριά από διχαστικές λογικές). 

Κατόπιν των παραπάνω, σταθερή μας άποψη και θέση είναι ότι είναι επιβεβλημένη η προσθήκη στο άρθρο 5 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α’) νέας  παραγράφου με α/α καταχώρησης 7, με την ακόλουθη διατύπωση:

 «7.  Στον τόπο (δήμο) προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά και κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα τα στελέχη που κατ’ ελάχιστον διανύουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει 30 έτη συνολικής υπηρεσίας, ως υπεράριθμοι, ανεξαρτήτως του αριθμού, και πέραν των προβλεπομένων για τον βαθμό τους θέσεων βάσει των Π.Ο.Υ, υπό την προϋπόθεση ότι στον τόπο αυτό προβλέπονται θέσεις της ειδικότητας (Κλάδου - Όπλου/Σώματος). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, το στέλεχος μετατίθεται σε Μονάδα, Στρατιωτική Υπηρεσία ή Κατάστημα του οικείου Κλάδου των ΕΔ που απέχει το ανώτερο 60 χιλιόμετρα οδικώς από τον τόπο προτίμησης και κατά προτεραιότητα εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγεται αυτός (ο δήμος). Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ ή ισότιμων Ανωτάτων Σχολών Πολέμου των Κλάδων ΕΔ που επιθυμούν την τοποθέτησή τους σε θέσεις υψηλής ευθύνης, στο πλαίσιο της ανέλιξης τους στις ανώτερες βαθμίδες της Ιεραρχίας, καθώς και όσα στελέχη προέρχονται από θέση του εξωτερικού και δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη από τον επαναπατρισμό τους.»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο- 
Πρόεδρος

Ευάγγελος Στέφος
6936504322

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας

 Στέφανος Κουκουράβας
6948644184