ΓΕΣ: Καθιερώνεται νέο είδος «Fleece» στα στελέχη και οπλίτες Σ.Ξ. (ΦΩΤΟ)Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΣ/Β1 (Διεύθυνση Προσωπικού):

Αποφασίστηκε η καθιέρωση νέου είδους «Fleece» δύο τύπων, όπως παρακάτω:

α. «Fleece Αξκών-Υπξκών» (ζακέτα), με περιοδικότητα χορήγησης ανά 4 έτη, με παράλληλη διατήρηση του πουλόβερ Αξκών-Υπξκών Νέου Τύπου.

β. «Fleece Οπλιτών Θητείας» (χωρίς επωμίδες), ως χορηγούμενο νέο είδος στους οπλίτες θητείας, με διακοπή χορήγησης του πουλόβερ οπλιτών, μετά την εξάντληση των υπαρχόντων αποθεμάτων.

Το νέο είδος «Fleece» δυο τύπων να φέρεται:

α. Από τα στελέχη εξωτερικά του χιτωνίου της χειμερινής στολής υπ' αριθμ. 9, με το φερμουάρ ανεβασμένο τουλάχιστον μέχρι το μέσον της διαδρομής του, εντός και έκτος στρατοπέδου, πλην ΤΑΜΣ.

β. Από τους οπλίτες θητείας εσωτερικά του χιτωνίου της χειμερινής στολής Υπηρεσίας-Ασκήσεων Οπλίτη, εντός και έκτος στρατοπέδου.

Κατόπιν των παραπάνω, επιτρέπεται στα στελέχη να φέρουν το νέο είδος «Fleece Αξκων-Υπξκων» (ζακέτα), χωρίς λογότυπα επί αυτής (ονομασία Μονάδας, διάφορες απεικονίσεις, κλπ). μέχρι την ολοκλήρωσή της χορήγησης για το σύνολο του προσωπικού του ΣΞ.